Pokyny pro autory

Příspěvek na konferenci
- délka příspěvku: maximálně 20 minut (+10 minut diskuze)
- možnost využít audiovizuální techniku

Příspěvek ve sborníku
- příspěvky zasílejte nejpozději do 15. 11. 2016
- maximální povolený rozsah je 20 normostran (včetně poznámek a použité literatury)
- citační norma: pokyny naleznete v připojeném souboru, vycházejí z pravidel, která byla zavedena ve sbornících, na něž má publikace v úmyslu navázat (Víra a výraz, 2005; Na téma umění a život, 2008)


ĉ
Soňa Šinclová,
14. 8. 2016 23:47
Comments