Seznam přednášejících

PhDr. Lucie Antošíková, Ph.D. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.
Mgr. Jan Budňák, Ph.D. Katedra německého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
prof. PhDr. Ingeborg Fialová-Fürst, Dr. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Doc. Mgr. Erik Gilk, Ph.D. Katedra bohemistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. Ústav české literatury a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
dr. Berthold Franke Goethe institut
Doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. Ústav české literatury a komparatistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Mgr. Eva Jelínková Institut pro studium literatury, Praha
Mgr. Zdeněk Ježek Ústav české literatury a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
PhDr. Roman Kopřiva, Ph.D. Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Mgr. Olga Kovaříková Ústav české literatury a komparatistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. Moravská zemská knihovna v Brně
Mgr. Vojtěch Malínek, Ph.D. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.
Doc. Mgr. Radek Malý, Ph.D. Katedra literární kultury a slavistiky, Filozofická fakulta Univerzity Pardubice
Mgr. Aleš Merenus, Ph.D. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.
prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. Ústav bohemistiky, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
PhDr. Soňa Šinclová Moravská zemská knihovna v Brně
Mgr. Michal Topor, Ph.D. Institut pro studium literatury, Praha - Ústav české literatury a komparatistiky FF UK
Mgr. Kateřina Vávrová Ústav české literatury a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Mgr. Veronika Veberová, Ph.D. Ústav bohemistiky, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. Ústav české literatury a komparatistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
prof. Dr. Irina Wutsdorff Slavisches Seminar, Eberhard Karls Universität Tübingen
Mgr. Bc. Miloš Zapletal Kabinet hudební historie, Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i.
Comments