Program

Středa 7. 9. 2016

 

9:00                                     Zahájení konference a úvodní slova

 

BLOK I.                            Úvodní referáty                                       9:30 – 11:00

  

předsedá:     Tomáš Kubíček


Vladimír PAPOUŠEK:              Objekty a exprese – řečové akty expresionistů

Irina WUTSDORFF:                 Eschatologické figurace v programu a v dílech Literární skupiny

Ingeborg FIALOVÁ – FÜRST:  Proč nemůže existovat český expresionismus?

 

coffeebreak

 

BLOK II.                            Literární skupina                                    11:30 – 13:00


předsedá:    Vladimír Papoušek


Vojtěch MALÍNEK:                  Poznámky k otázce programu Literární skupiny

Kateřina VÁVROVÁ:               Poetika expresionismu v rané tvorbě Čestmíra Jeřábka

Veronika VEBEROVÁ:             Expresionistické impulsy v díle Bartoše Vlčka – „enfant terrible“ Literární skupiny

 

pauza na oběd

 

BLOK III.                           Německý kontext I.                                14:30 – 16:00     


předsedá:    Jan Wiendl


Eva JELÍNKOVÁ:                      Nevyslyšený duchovní vůdce z Československa Arthur Heller

Tomáš KUBÍČEK:                    Ungarova variace expresionismu

Roman KOPŘIVA:                   Deml deutsch?

 

coffeebreak

 

BLOK IV.                          Německý kontext II.                               16:30 – 18:00


předsedá:     Zbyněk Fišer


Michal TOPOR:                      Stopy  expresionismu a českojazyčné brněnské literární scény v deníku Prager Presse, léta 1921–1923

Lucie ANTOŠÍKOVÁ – Jan BUDŇÁK:   Brněnský kulturní měsíčník Der Mensch (1918) v poli moravského expresionismu

Olga KOVAŘÍKOVÁ:                Almanach Der Blaue Reiter v českém kontextu

 

 

Čtvrtek 8. 9. 2016

 

BLOK V.                              Lev Blatný                                                  9:00 – 10:30


předsedá:     Ingeborg Fialová-Fürst


Libuše HECZKOVÁ:                 Černé noci Lva Blatného

Erik GILK:                               K rané povídkové tvorbě Lva Blatného

Aleš MERENUS:                      Vystěhovalci aneb Hledání duše národa v dramatu Lva Blatného

 

coffeebreak

 

BLOK VI.                            Kořeny, přesahy, ozvěny                      11:00 – 13:00


předsedá:     Irina Wutsdorff


Radek MALÝ:                          Nejen Georg Trakl. Rakouští a němečtí expresionisté v překladech Bohuslava Reynka

Zdeněk JEŽEK:                         Expresionismus dvojím pohledem marxistických teoretiků

Soňa ŠINCLOVÁ:                     Mezi symbolismem a expresionismem: umělecká skupina SURSUM

ĉ
Soňa Šinclová,
30. 8. 2016 8:43
Comments